Szent Család Katolikus Óvoda, Vác

More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

Dokumentumok

Óvodai beiratkozás:

Óvodánkban a beiratkozás általában minden év április 20. – május 1. között, az óvodában és a honlapon kiírt napon van.
A beíratáshoz kérjük, hozzák magukkal:
   a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
   a gyermek lakcímkártyáját,
   a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
   taj-kártyáját,
   oktatási azonosító számát, ha már járt másik intézménybe,
   továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát [rendelet 20. § (3)],
   ha van, plébánosi ajánlás, keresztlevél,
   nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (a beiratkozás alkalmából a helyszínen kitölthető, vagy itt: nyilatkozat-felügyeleti-jog.pdf letölthető), valamint a jelentkezési lap,
valamint nyilatkozat, hogy óvodai ellátást vett-e már igénybemelyeket a beiratkozás alkalmával a helyszínen is kitölthetők, vagy itt: Jelentkezésilap.pdf letölthetők.  

 

Tájékoztatás az óvodai étkezésről:

A 2015. évi LXIII. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása értelmében ingyenes étkezésre jogosult az a gyermek, aki:
1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
3. olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
4. olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem  haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (bruttó 149.000,-) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2019évben nettó 128.811,-Ft), vagy
5. nevelésbe vették.
Ennek értelmében az óvodai étkezés ingyenes lesz azok számára, akik a nyilatkozatot  kitöltve ezt bejelentik intézményünkbe. A nyilatkozat letölthető: Nyilatkozat ingyenes étkezésről2019.pdf, valamint kérhető a csoportos óvónőtől. Étkrzés lemondása: etkezes@csaladovoda.hu


 

Különös közzétételi lista (A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján)
1. Óvodapedagógusok száma: 12 fő
Minden óvodapedagógus felsőfokú óvodapedagógusi képzettséggel rendelkezik.
2. Pedagógiai asszisztens: 2 fő
2. Dajkák száma: 6 fő
3. Óvodatitkár: 1 fő
4. Konyhai dolgozó: 2 fő
5. Udvari munkás: 1 fő
Az óvoda nyitva tartása: 6:30-tól 17:00-ig
Óvodai nevelési év rendje:


A nevelési év tartama:

2018. szeptember 01-től  
2019. augusztus 31-ig tart.

Nyári leállás ideje:

2019. július 01-től 
2019. augusztus 07-ig tart.

Az óvodai csoportok száma: 6
Az óvodai csoportok létszáma: 
Székhely:
Csillag csoport:                         25 fő
Napsugár csoport:                    25 fő
Szivárvány csoport:                  25 fő

Telephely:
Liliom csoport:                          25 fő 
Halacska csoport:                     25 fő
Búzavirág csoport:                    25 fő

Fenntartónk:
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.

http://www.ekif-vac.hu/

Alapdokumentumok:
Házirend: HÁZIREND 2016SzCsKOVác.pdf
Pedagógiai program: Pedagógiai program 2017SzCsKOVác.pdf

Szervezeti és Működési Szabályzat: SZMSZ 2016SzCsKOVác.pdf