Szent Család Katolikus Óvoda, Vác

More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

Dokumentumok

Óvodai beiratkozás menete a 2021/22-es nevelési évre:
Óvodánkban a beiratkozás előre láthatóan
2021. április 26. 8:00 – 12: 00 óráig és április 27. 13:00 – 16:00 óráig
az óvoda főépületében történik.
A járványügyi helyzetre való tekintettel a változás jogát fenntartjuk, a változást (amennyiben lesz) 2021. március 31-éig a honlapon közzétesszük:
   a Jelentkezési lapot,  itt: Jelentkezésilap.pdf letölthető,
   a Szándéknyilatkozatot,  itt: Jelentkezésilap.pdf letölthető,
   a Szülői nyilatkozatot,  itt: Jelentkezésilap.pdf letölthető,
   a Nyilatkozat a szülők felügyeleti jogának gyakorlásáról itt:nyilatkozat-felügyeleti-jog.pdf letölthető,
   a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (személyi igazolvány, vagy anyakönyvi kivonat másolatot),
   a gyermek lakcímkártyájának másolatát,
   taj-kártyájának másolatát,
   oktatási azonosító számát, ha már járt másik intézménybe,
   plébánosi ajánlásnak vagy keresztlevélnek másolatát.

A járványügyi helyzetre való tekintettel nyílt napot nem tudtunk
tartani, de ezzel a kis videóval betekinthetnek egy kicsit az óvoda
életébe: https://www.youtube.com/watch?v=yyga4Bmo1Rs

Tájékoztatás az óvodai étkezésről:
A 2015. évi LXIII. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása értelmében ingyenes étkezésre jogosult az a gyermek, aki:
1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
3. olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
4. olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem  haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (2021. február 01-jétől bruttó 167.400,-) személyi jövedelemadóval, valamint munkavállalói társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át (2021. február 01-jétől nettó 144.717,-Ft), vagy
5. nevelésbe vették.
Ennek értelmében az óvodai étkezés ingyenes lesz azok számára, akik a nyilatkozatot  kitöltve ezt bejelentik intézményünkbe. A nyilatkozat letölthető: Nyilatkozat ingyenes étkezésről2021.pdf, valamint kérhető a csoportos óvónőtől.

 

Különös közzétételi lista (A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján)
1. Óvodapedagógusok száma: 12 fő
Minden óvodapedagógus felsőfokú óvodapedagógusi képzettséggel rendelkezik.
2. Pedagógiai asszisztens: 2 fő
2. Dajkák száma: 6 fő
3. Óvodatitkár: 1 fő
4. Konyhai dolgozó: 2 fő
5. Udvari munkás: 1 fő
Az óvoda nyitva tartása: 6:30-tól 17:00-ig
Óvodai nevelési év rendje:


A nevelési év tartama:

2020. szeptember 01-től  
2021. augusztus 31-ig tart.

Nyári leállás ideje:

2021. július 05-től 
2021. augusztus 08-ig tart.

Az óvodai csoportok száma: 6 csoport
Az óvodai csoportok létszáma: 
Székhely:
Csillag csoport:                         25 fő
Napsugár csoport:                     25 fő
Szivárvány csoport:                   25 fő

Telephely:

Liliom csoport:                         25 fő 
Halacska csoport:                      25 fő
Búzavirág csoport:                    25 fő


Fenntartónk:
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.

http://www.ekif-vac.hu/

Alapdokumentumok:
Házirend: HÁZIREND 2019SzCsKOVác.pdf
Pedagógiai program: Pedagógiai program 2019SzCsKOVác.pdf

Szervezeti és Működési Szabályzat: SZMSZ 2019SzCsKOVác.pdf