Szent Család Katolikus Óvoda, Vác

More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

Dokumentumok

Óvodai beiratkozás menete a 2023/24-es nevelési évre:

2023. április 24. 13:00 – 16:00 óráig és
2023. április 25. 8:00 – 11:00 óráig
az óvoda főépületében történik.


A beiratkozáshoz szükséges iratok:
   a Jelentkezési lapot, 
   a Szándéknyilatkozatot, 
   a Szülői nyilatkozatot, 
   a Nyilatkozat a szülők felügyeleti jogának gyakorlásáról itt: Jelentkezésilap.pdf letölthetők,
   a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (személyi igazolvány, vagy anyakönyvi kivonat másolatot),
   a gyermek lakcímkártyájának másolatát,
   taj-kártyájának másolatát,
   oktatási azonosító számát, ha már járt másik intézménybe,
   plébánosi ajánlásnak vagy keresztlevélnek másolatát.

Óvodai nyílt nap (a beiratozó gyermekeknek és szüleinek): 2023. március 25-én (szombaton) 9-11 óráig


Tájékoztatás az óvodai étkezésről:
A 2015. évi LXIII. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása értelmében ingyenes étkezésre jogosult az a gyermek, aki:
1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
3. olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
4. olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem  haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (2023. évben bruttó 232.000,-) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2023évben nettó 200.564,-Ft), vagy
5. nevelésbe vették.
Ennek értelmében az óvodai étkezés ingyenes lesz azok számára, akik a nyilatkozatot  kitöltve ezt bejelentik intézményünkbe. A nyilatkozat letölthető: Nyilatkozat ingyenes étkezésről2022.pdf, valamint kérhető a csoportos óvónőtől.

Különös közzétételi lista (A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján):
https://kir2info.kir.hu/pub/Index/032735

1. Óvodapedagógusok száma: 12 fő
Minden óvodapedagógus felsőfokú óvodapedagógusi képzettséggel rendelkezik.
2. Pedagógiai asszisztens: 2 fő
2. Dajkák száma: 6 fő
3. Óvodatitkár: 1 fő
4. Konyhai dolgozó: 2 fő
5. Udvari munkás: 1 fő
Az óvoda nyitva tartása: 6:30-tól 17:00-ig

Óvodai nevelési év rendje:

A nevelési év:

2022. szeptember 01-től  
2023. augusztus 31-ig tart.

Szorgalmi időszak:

2022. szeptember 01-től  
2023. május 31-ig tart.

Nyári ügyelet

2023. június 15-től
2023. augusztus 31-ig tart.

Az óvodai csoportok száma: 6 csoport

Az óvodai csoportok létszáma: 


Székhely:

Csillag csoport:

25 fő

Napsugár csoport:

25 fő

Szivárvány csoport:

25 fő

 

Telephely:

Liliom csoport:

25 fő 

Halacska csoport:

25 fő

Búzavirág csoport:

25 fő


Fenntartónk:
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.

http://www.ekif-vac.hu/

Alapdokumentumok:
Házirend: HÁZIREND 2019SzCsKOVác.pdf
Pedagógiai program: Pedagógiai program 2019SzCsKOVác.pdf

Szervezeti és Működési Szabályzat: SZMSZ 2019SzCsKOVác.pdf

Helyi értékelési szabályzat: Helyi értékelési szabályzatSzCsKO2021_.pdf

Intézményi tanfelüyelet megállapításai: Intézményitanfelügyeletmegállapításai2017.pdf